Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej

Przemysław Gębal

Księgarnia Akademicka, 2013
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka;
Stron: 360
Dział:
ISBN: 9788376382029
 
 
 

 

Rozprawa jest poświęcona kształceniu nauczycieli języków obcych, które nabrało specjalnego, strategicznego wręcz znaczenia z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nowością pracy jest pokazanie polskich modeli kształcenia tych nauczycieli na tle modeli niemieckich, a potem porównanie ich. Jest to szczególnie cenne w przypadku nauczycieli języka polskiego jako obcego, których kształcenie nie ma wielkich i długich tradycji.

Analiza modeli kształcenia języków obcych w obu krajach UE oraz uważna obserwacja publikacji glottodydaktycznych w Polsce i w krajach europejskich staje się dla autora podstawą do tworzenia zarysu glottodydaktyki porównawczej, która także interesowała go od kilku lat i której poświęcił kilka swych wystąpień.

Z recenzji prof. W. Miodunki