Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Odmienne reguły gry o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn

Grzegorz Pajestka

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2019
Stron: 146
Dział:
ISBN: 9788373958562
 
 
 

 

Grzegorz Pajestka

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2019

Dział:

Stron: 146

ISBN: 9788373958562

Jednym z podstawowych celów pracy jest odpowiedź na pytanie: kto jest bardziej rywalizacyjny – mężczyźni czy kobiety? Intuicja podpowiada, że ci pierwsi, jednak dotychczasowe badania nie przyniosły rozstrzygających rezultatów. Okazuje się, że aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wiedzieć kto jest rywalem – mężczyzna czy kobieta? To, jakiej płci jest druga osoba, okazuje się mieć niebagatelny wpływ na orientacje społeczne mężczyzn i kobiet, czyli na ich motywację do zachowań prospołecznych lub egoistycznych. Co ciekawe, wpływ płci partnera interakcji na orientacje społeczne jest odmienny u mężczyzn i kobiet, a celem niniejszej pracy jest również wskazanie prawdopodobnych przyczyn tych różnic.