Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku

Madalena Mielnik

Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2019
Stron: 266
Dział:
ISBN: 9788366433069
 
 
 

 

Madalena Mielnik

Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2019

Dział:

Stron: 266

ISBN: 9788366433069

"(...) W ujęciu Magdaleny Mielnik sztuka ta ma wiele faset, zarówno tych apologetycznych, ukazujących zwłaszcza ideał obywatela i małżonki, jak i satyrycznych, piętnujących przywary, zwłaszcza chciwość, próżność i lubieżność, w szczególności tę obnażoną u mnichów i szlachty polskiej, oraz chłopską gnuśność i pijaństwo.

Tak zarysowaną problematykę autorka w sposób erudycyjny i barwny ukazuje w szerokim kontekście europejskim, poprzez wnikliwe studium bibliologiczne precyzyjnie kreśli antyczne i nowożytne źródła literackie gdańskich dzieł moralistycznych, tropi najistotniejsze motywy, w tym błazna, komedianta, a nade wszystko szeroko zarysowane wątki feministyczne.(...)"

dr hab. Marcin Kaleciński redaktor serii DOCTRINA CORONAT