Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zwierzyniec zaprasza Garbary

Walery Bubień

[Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2019
Stron: 80
Dział:
ISBN: 9788366334182
 
 
 

 

Walery Bubień

[Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2019

Dział:

Stron: 80

ISBN: 9788366334182

Garbary najliczniej zamieszkane i najlepiej rozwinięte pod względem gospodarczym podkrakowskie przedmieście,
pomimo, że teren, na którym powstały nie znajdował się przy ważnych szlakach handlowych.
Na początku XIX wieku przedmieście zostało włączone w granice Krakowa, w związku z tym nastąpiły zmiany zarówno w jego topografii, jak i w strukturze społecznej jego mieszkańców.
Obecnie dawne tereny Garbar wchodzą w skład Dzielnicy I Stare Miasto.
Folder podzielony jest na dwie części.
Pierwsza z nich, zatytuowana Przedmieście, obejmuje okres od średniowiecza do czasów nowożytnych i składa się się z czterech odsłon.
Przestrzeń i Prawo, omówione tu czynniki, wpłynęły na powstanie przedmieścia, uregulowanie jego stosunku prawnego do Krakowa a także jego rozwój terytorialny do końca XVIII wieku.
W zawierusze wojen i pożogi to opowieść o zniszczeniach Garbar w wyniku wojen toczących się o Kraków w okresie nowożytnym.
Trzecia odsłona Garbarze i inni rzemieślnicy znad Młynówki Królewskiej dotyczy życia gospodarczego przedmieścia w tym cechów rzemieślniczych.
Życie religijne na przedmieściu rozpoczyna się od ukazania roli, jaką pełnił w życiu duchowym mieszkańców tych terenów znajdujący się w obrębie murów Krakowa parafialny kościół św. Szczepana.
Druga część zatytuowana Dzielnica obejmuje okres od początku XIX w. do czasów współczesnych.
Zostały tu przedstawione zmiany urbanistyczne i społeczne, które nastąpiły po ostatecznym włączeniu przedmieścia w 1800 r. w granice Krakowa i przekształceniu go w miejską dzielnicę występującą odtąd pod nową nazwą - Piasek.