Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bóg i tajemnica człowieka. Antropologia teologiczna św. Jana

Sordyl Krzysztof

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019
Stron: 229
Dział:
ISBN: 9788365886712
Wydanie drukowane
 

33,00 29,70

Pozycja dostępna

 

Sordyl Krzysztof

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019

Dział:

Stron: 229

ISBN: 9788365886712

Prezentowana publikacja dotyczy jednego z największych autorów patrystycznych i bizantyńskich, Jana Damasceńskiego, skupiając się na jego głównym dziele. Podejmuje ważną i zarazem wieloaspektową problematykę, wchodzącą w zakres badawczy patrologii, bizantynologii, teologii i filozofii jednocześnie.

Autor wyczerpująco przedstawia zarówno samego Jana Damasceńskiego i jego dorobek, jak też myśl antropologiczną zawartą w jego Wykładzie wiary prawdziwej. Praca dotyczy tematu, który w takiej formie, w takim zakresie i systematycznym wykładzie nie został dotąd podjęty w naukowej literaturze, nie tylko na obszarze polskim, ale też światowym. Jest to pierwsze całościowe studium w tej dziedzinie”.

– ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

***

Ks. dr hab. Krzysztof Sordyl, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2008–2014 kontynuował studia w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie. W badaniach naukowych zajmuje się historią dogmatu w starożytności chrześcijańskiej. Ich rezultatem są prace Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w De Trinitate oraz Pryscylianizm. Teologia i historia. Obecnie publikuje artykuły o początkach chrześcijaństwa w Hiszpanii oraz przygotowuje tłumaczenie pryscyliańskich tekstów źródłowych wraz z komentarzem.

Wydanie niniejszej publikacji jest dofinansowane przez Fabrykę Cukierniczą KOPERNIK S.A.