Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przemieszczanie

Wacław Szczepanik, Maria Wąchała-Skindzier, Michał Hankus

[Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2019
Stron: 158
Dział:
ISBN: 9788375773149
Wydanie drukowane
 

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

PrzeMieszczanie - projekt wystawienniczy, którego celem jest ukazanie współczesnego Krakowa i mieszkańców tego miasta w kontekście przeszłości oraz obecnych, dynamicznych przemian.
Muzeum podjęło próbę odpowiedzi na pytania, kim jest dzisiejszy mieszczanin i kim jest współczesny mieszkaniec Krakowa?
Gdzie i w jaki sposób mieszkańcy dużego miasta szukają swojej identyfikacji i jakie mają pasje oraz upodobania?
W projekcie uczestniczy pięć oddziałów Muzeum Krakowa:
Kamienica Hipolitów, Dom Zwierzyniecki, Muzeum Podgórza, Stara Synagoga i Dzieje Nowej Huty.
Efektem ich pracy jest obraz krakowianina drugiej dekady XXI wieku a także spojrzenie na jego różnorodnych mieszkańców, którzy tworzą swoistą mozaikę wzajemnych powiązań, interesów, sympatii lub animozji.
To opowieść o Rynku Głównym, który będąc dawniej miejscem ekskluzywnym, obecnie stoi przed niebezpieczeństwem przekształcenia się w zbanalizowaną atrakcję turystyczną i w miejsce "bez mieszczanina".
Mieszkańców Nowej Huty i Podgórza najmocniej dotknął proces zaniku rzeczywistości industrialnej i przejścia do ery postindustrialnej.
Ów szeroki treściowo projekt stwarza okazję do pokazania krakowskiego Kazimierza jako miejsca od nowa definiowanego, po którego dawnych mieszkańcach pozostały ślady i pamięć, a ich opiekunami stali się "nowi" mieszkańcy dzielnicy.
Interesującym zagadnieniem jest także próba zdefiniowania mieszkańców przedmieść Krakowa, owych "przedmieszczan" oraz stopnia ich identyfikacji ze ścisłym centrum miasta.
Przedsięwzięcie, którego realizacji podjęło się Muzeum Krakowa jest działaniem wykraczającym poza typowe projekty wystawiennicze.
Jest to całościowe spojrzenie na społeczność ludzi związanych ze stolicą Małopolski, tym cenniejsze, że skupiające się na tym, co aktualne.