Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stany Zjednoczone i Wielka Wojna

Przemysław Łukasik

Wydawnictwo Infort Edition, 2018
Stron: 216
Dział:
ISBN: 9788365982261
 
 
 

 

Przemysław Łukasik

Wydawnictwo Infort Edition, 2018

Dział:

Stron: 216

ISBN: 9788365982261

„...Autor kreśli także obraz społeczeństwa amerykańskiego i jego reakcje na zachodzące w Europie wydarzenia. Wpływ na postawy Amerykanów miały omówiona przez Autora dzieła kultury – przede wszystkim literackie i filmowe – które obok gazet stały się podstawowym narzędziem (dez)informacji amerykańskiego społeczeństwa. Próby przeciwdziałania przez Niemcy skutkom antyniemieckiego przekazu rozpowszechnianego w USA nie powiodły się (…)

W moim przekonaniu dzieło pana Przemysława Łukasika podejmuje istotny temat i w interesujący sposób go analizuje. Autor prezentuje się jako osoba, której wiedza pozwala swobodnie poruszać się w obszarze zakreślonej pracy, a nawet znacznie poza ten obszar wykracza” – dr hab. Ryszard M. Machnikowski, prof. nadzw. Uniwersytet Łódzki.

„...Z zainteresowanie przeczytałem tę pracę. Uważam ją za wartościową z punktu widzenia merytorycznego. Oparta jest na bogatej bazie bibliograficznej i napisana jest przystępnym językiem” – prof. dr hab. Longin Pastusiak, Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Spis treści:

– Wprowadzenie

– I Izolacjonizm

– II Wielka Wojna i amerykańska neutralność

– III Home front

– IV Konferencja wersalska i później

– Zakończenie

– Bibliografia

Przemysław Łukasik – doktor nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy, nauczyciel, absolwent historii i stosunków międzynarodowych. Pracuje w Katedrze Badań Obszarowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W ramach programy Scholars in Residence był stypendystą Instytutu Goethego i Instytutu Studiów Kulturoznawczych w Essen (2011). W latach 2011-2015 pracował w redakcji, wydawanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, anglojęzycznego historycznego czasopisma naukowego „Remembrance and Solidarity Studies In 20th Century European History”. W latach 2014-2017 pracował w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełnił funkcję redaktora naczelnego periodyku naukowego „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem”. Jest autorem publikacji opisujących stosunki międzynarodowe, w szczególności relacje transatlantyckie m.in.: Antyamerykanizm w Niemczech, Kraków 2018, Europe and America in the mirror. Culture, Economy and History pod red. P. Łukasik, M. Arnold, Kraków 2012; J. Żak, P. Łukasik,Common history, common interests: Geostrategic role of Turkey in the opinion of Polish media and researchers, „GeoPolitica: Revistǎ de Geografie Politicǎ, Geopoliticǎ şi Geostrategie” No. 61 (3/2015), Bucharest 2015.