Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wokół kopca Kraka

Elżbieta Firlet, Janusz Firlet

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018
Stron: 88
Dział:
ISBN: 9788375773125
 
 
 

 

Elżbieta Firlet, Janusz Firlet

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018

Dział:

Stron: 88

ISBN: 9788375773125

Kopiec Kraka, nazywany też kopcem Krakusa, to miejsce tajemnicze i wyróżniające się w panoramie Krakowa i jego pradziejach.
Książę Krak według legendy opiekował się swoim ludem, ustanawiał prawa, a po pokonaniu Smoka Wawelskiego założył Kraków.
Według XVI-wiecznych kronik miało to miejsce w 700 r.
Od wieków górująca nad Krakowem symboliczna mogiła władcy uważana była za bezcenną narodową pamiątkę.
W średniowieczu starożytnym zabytkiem interesował się kronikarz Jan Długosz(1415-1480), który korzystał także z "Komentarzy Jana z Dąbrówki (1400-1472) do "Kroniki Kadłubka".
To na kartach "Roczników" (1455-1480) pojawiła się rozbudowana wersja legendy z przekazem o pochowaniu księcia na Górze Lasoty.
Badania naukowe, poprzedzone gruntownymi poszukiwaniami historycznymi spowodowały ogromne rozczarowanie wśród licznych obserwatorów gdyż w kopcu nie odnaleziono grobu Kraka.
Co roku kopiec Kraka ożywia rękawka, festyn i zabawa będące pamiątką przedchrześcijańskich obrzędów przy symbolicznej mogile być może księcia Wiślan.
Kopiec otaczają tereny Krzemionek i Podgórza - niezwykle interesująca przestrzeń, pełna znaczących i charakterystycznych miejsc o bogatej historii.
Opierając się na badaniach archeologicznych, przekazujemy najnowsze  ustalenia dotyczące początków kościoła św. Benedykta, jednej z najstarszych świątyń Krakowa.
Krzemionki były również istotnym miejscem o znaczeniu strategiczno-militarnym, o czym świadczą zachowany fort "Święty Benedykt", magazyny amunicji, relikty prochowni czy widoczne w terenie umocnienia ziemne.
Książka opowiada też o kamieniołomach pozostałych po pracy górników skalnych, które zmieniły pierwotny obraz Krzemionek: "Szkole Twardowskiego", "Libanie", "Miejskim", "Pod św. Benedyktem", "Bonarce".
O znaczeniu Krzemionek stanowi też bogata sfera duchowa tego miejsca zapisana chociażby w podgórskich cmentarzach: Starym i Nowym, w obchodzie rękawki, podaniu o księciu Kraku prawodawcy i żywych legendach o mistrzu Twardowskim czy księżniczce spod kościoła św. Benedykta.