Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Muzeum Podgórza. Przewodnik

Katarzyna Bury, Tutak Tutak

[Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018
Stron: 44
Dział:
ISBN: 9788375772920
Wydanie drukowane
 

15,00 13,50

Pozycja dostępna

 

Katarzyna Bury, Tutak Tutak

[Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018

Dział:

Stron: 44

ISBN: 9788375772920

W przewodniku wydanym na otwarcie nowego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa możemy przeczytać o historii zajazdu pod św. Benedyktem, który przez wiele lat stał opustoszały dopiero ostatnio doczekał się remontu i został przeobrażony w  Muzeum Podgórza a w jego murach powstała wystawa Miasto pod kopcem Kraka.
Wystawa opowiada w sposób chronologiczno-tematyczny dzieje Podgórza oraz terenu na którym kształtowało się miasto, jego powstanie rozwój architektoniczny, społeczny, a przede wszystkim przemysłowy i handlowy.
Usytuowanie Podgórza stało się areną ważnych wydarzeń zmierzających do odzyskiwania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
Podgórze z doskonale rozwiniętym przemysłem, naturalnymi surowcami oraz mieszkańcami, których cechowała bardzo świadoma postawa obywatelska - dawało szansę na wyrwanie Krakowa z impasu.
Dwoma wielkimi architektami połączenia Krakowa i Podgórza byli Juliusz Leo oraz Franciszek Maryewski, ostatni burmistrz Podgórza, którzy doprowadzili do połączenia obu miast.
Podgórze było świadkiem romantycznych zrywów niepodległościowych, tragicznych losów ich uczestników i konsekwencji, jakie dotykały Polaków.
Szczególnie boleśnie dotknęły Podgórze wydarzenia II wojny światowej gdyż w 1941 roku Niemcy założyli w Podgórzu getto przeznaczone dla ludności żydowskiej.
Świat powojennego chaosu - czas wyburzeń, zniszczeń, wojenna pożoga spowodowała zniknięcie niemal całej społeczności żydowskiej i dużej części podgórzan, któzy zostali wyrzuceni z domów na terenie przeznaczonym na getto.
Po zakończeniu wojny Podgórze postanowiono przekształcić w nowoczesny - robotniczy i ludowy kwartał miasta.
Jedynym radosnym akcentem tej powojennej strefy jest widok podgórzan świętujących wmurowanie przez ówczesnego premiera Rzeczpospolitej Ludowej Józefa Cyrankiewicza aktu erekcyjnego pod budowę nowoczesnego ośrodka TVP na Krzemionkach.
Najboleśniejszą stratą tamtego okresu była dewastacja Starego Cmentarza Podgórskiego, tym dotkliwsza, że cmentarz był miejscem spoczynku najznamienitszych obywateli Podgórza i najstarszą, bo powstałą zaraz po jego założeniu, komunalną nekropolią miasta.
Na zakończenie w przewodniku możemy przeczytać o Alchemii Miasta.
Jest to miejsce stworzone z myślą o najmłodszych zwiedzających, ale także dorośli znajdą tu coś dla siebie.
Alchemia Miasta nawiązuje do szkoły Pana Twardowskiego, tajemniczego maga, którego legenda wiąże się z podgórskimi Krzemionkami uczy, że badanie przeszłości ludzi i miejsc to nie tylko zadanie historyka ale także biologa, geologa, archeologa, a odkrywanie może być zajęciem fascynijącym i codziennym.