Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii II

Na wojnie i w czasach pokoju

red. Wojciech Skóra, red. Agnieszka Teterycz-Puzio

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2018
Stron: 256
Dział:
ISBN: 9788374672948
Wydanie drukowane
 

35,00 31,50

Pozycja dostępna

 

Drugi tom z cyklu Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków jest kontynuacją prac doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku, którzy do współpracy zaprosili też młodych naukowców z innych polskich ośrodków naukowych.
Myślą przewodnią kolejnego zbioru artykułów pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami. Niewątpliwie warto wnikliwie przyglądać się tym relacjom, zarówno w zakresie szeroko rozumianej polityki, kultury, jak i gospodarki. Cel tego zbioru stanowi zaprezentowanie rozmaitych aspektów związanych z historią Polski i państw sąsiednich oraz ich relacjami, nie tylko w okresie pokoju, ale także w czasie wojny.
W pracy obok artykułów doktorantów historii z Akademii Pomorskiej znajdują się także prace doktorantów z innych polskich ośrodków akademickich. Są to badacze związani z ośrodkami naukowymi w Warszawie, Siedlcach, Łodzi czy Lublinie. Teksty są zróżnicowane, obok tych o wysokim poziomie naukowym zamieszczone zostały też artykuły napisane przez wyraźnie początkujących badaczy, dla których będą debiutem.

(Ze Słowa wstępnego)

S P I S   T R E Ś C I

Słowo wstępne 5

ŚREDNIOWIECZE

TOMASZ CZĘŚCIK
Morska potęga Słowian. Bogate porty południowego Bałtyku 9

MARIUSZ SAMP
Niemcy i Polacy pod Głogowem (1109) – zarys strategii i taktyki niemieckich działań oblężniczych oraz polskich działań obronnych i nieregularnych 21

PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA
Zapomniana księżna wielkopolska Jolenta-Helena. W cieniu starszej siostry Kingi węgierskiej 37

HENRYK JURKIEWICZ
Ziemia sławieńsko-słupska w planach i polityce Świętopełka Wielkiego 49

HISTORIA NOWOŻYTNA I NAJNOWSZA

MAŁGORZATA DĘBOWCZYK
Poglądy dotyczące narodów nienależących do wspólnoty słowiańskiej ujęte w badaniach Wacława A. Maciejowskiego nad ustawodawstwem słowiańskim 63

MARIUSZ BORYSIEWICZ
Przedsiębiorczość polska w Harbinie w latach 1898-1945 75

ŁUKASZ KEMPIŃSKI
Oświata polonijna we Francji w latach 1918-1939 97

MAŁGORZATA IWAŃSKA
Życie polityczne ludności żydowskiej w Sokołowie Podlaskim w latach 1920-1937 w świetle sprawozdań starosty sokołowskiego 109

EWA KACPRZYK
Wyzwolenie Łodzi spod okupacji niemieckiej w 1945 r. na podstawie wspomnień1 31

ROMAN TALAŚKA
Rywalizacja organizacji zakładowych Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku w latach 1945-1948145

ŁUKASZ LÖPER
Trudne sąsiedztwo ludności polskiej i niemieckiej na przykładzie powiatu słupskiego w latach 1945-1949 167

MARCIN PRUSAK
Obraz walk o Kołobrzeg w 1945 r. w polskich filmach dokumentalnych i fabularnych w okresie Polski Ludowej 187

ARIEL ORZEŁEK
Problem relacji Polski ze Związkiem Sowieckim w „odwilżowej” publicystyce Aleksandra Bocheńskiego (1956-1958). Narracje, konteksty, geneza 203

SERGII MIROSHNYCHENKO
Tradycja historyczna w polityce zagranicznej Ukrainy w latach 1991-1997 217

Bibliografia 229