Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Znaczenie aktywności kulturalnej dla jakości życia człowieka dorosłego

Katarzyna Jarosz

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2016
Stron: 170
Dział:
ISBN: 9788373957299
 
 
 

 

Katarzyna Jarosz

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2016

Dział:

Stron: 170

ISBN: 9788373957299

Książka poświęcona jest problematyce jakości życia dorosłych mieszkańców województwa opolskiego, rozpatrywanej w kontekście realizowanej przez nich aktywności kulturalnej.  Składa się na nią pięć rozdziałów. Praca posiada charakter studium teoretyczno-empirycznego. W części teoretycznej omówiono koncepcje związane z funkcjonowaniem człowieka w świecie kultury oraz przedstawiono w interdyscyplinarnym ujęciu wielowymiarowy model jakości życia. W części empirycznej ukazano procedurę badawczą, a także wyniki badań obrazujące relacje zachodzące między poszczególnymi układami kultury oraz stylami partycypacji kulturalnej a obszarami jakości życia respondentów. Materiał empiryczny pochodzi z badań realizowanych we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Autorka, oprócz prezentacji hierarchii preferencji kulturalnych oraz stylów partycypacji kulturalnej dorosłych mieszkańców województwa opolskiego, diagnozuje funkcje aktywności kulturalnej w procesie hominizacji. Ponadto opisuje nowy predyktor jakości życia w polu kulturalnym jednostki – styl partycypacji kulturalnej oparty na podmiotowym standardzie funkcjonowania jednostki.

Książka adresowana jest do andragogów, psychologów, animatorów kultury, studentów nauk społecznych oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką podnoszenia subiektywnego poczucia jakości życia człowieka dorosłego przez uczestnictwo w kulturze.