Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza

opr. Andrzej Grzywacz, opr. Marcin Kwiecień, opr. Grzegorz Mazur

Księgarnia Akademicka, 2000
Biblioteka CDCN; 9
Page(s): 185
Section:
ISBN: 9788371884498
Printed edition
 

15,00 PLN 13,50 PLN

In Stock

 

O książce

Ppłk Edmund Charaszkiewicz (1895-1975), legionista, w okresie międzywojennym pracownik Oddziału II Sztabu Generalnego - jak wieli innych pracowników wywiadu i kontrwywiadu - działał w cieniu i za kulisami. Mimo to jego nazwisko przewinęło się w wielu wydanych do tej pory publikacjach historycznych. Były to opracowania dziejów służb specjalnych i wywiadu II Rzeczypospolitej, bowiem ppłk E. Charaszkiewicz kierował Eskpozyturą nr 2 Oddziału II. Brał też aktywy udział w tzw. akcji prometejskiej, zastanawiając się nad szansami stworzenia narodowych państw na gruzach Związku Sowieckiego i niemało czyniąc w tym kierunku. Jego Ekspozytura tworzyła też siatki dywersji pozafrontowej, na bazie których powstawało później polskie państwo podziemne w czasie II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej, we Francji, na polecenie zwierzchników spisywał raporty o swojej dotychczasowej działalności. Raporty te składają się na niniejszą książkę. Ukazuje ona kulisy III powstania śląskiego, akcji prometejskiej oraz nieznane fakty narodzin Polskiego Państwa Podziemnego.