Publishing House
Proceed to the Publishing House

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. T.3

red. Waldemar Bukowski, red. Bogusław Dybaś, red. Noga Zdzisław

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016
Page(s): 444
Section:
ISBN: 9788365548009
Printed edition
 

160,00 PLN 144,00 PLN

In Stock

 

 W latach 1779-1783 wojskowi kartografowie austriaccy pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega 

sporządzili dokładną mapę tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii czyli ziem polskich zagarniętych przez Austrię w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej. Arkuszom mapy towarzyszą opisy kartowanego terenu obejmujące charakterystykę lasów i roślinności, ukształtowania terenu, rzek i wód oraz ważniejszych budowli o znaczeniu militarnym (zamki, dwory, kościoły i klasztory).Tom 3 składa się z dwóch części. Pierwszy wolumin zawiera obszerne opisy wojskowe w języku niemieckimi w polskim, współczesnym tłumaczeniu, opatrzone aparatem krytycznym oraz indeksami do tekstu źródłowego i do samej mapy. Zawartość drugiego woluminu stanowią 32 arkusze map sekcji:53-80 (29 oryginałów i 3 kopie) w skali 1:28.800.  Obejmują  one  południową część Wyżyny Sandomierskiej z Płaskowyżem Tarnowskim,  następnie  makroregion  Pogórze  Środkowobeskidzkie z  fragmentem  Pogórza  Rożnowskiego,  Pogórzem Ciężkowickim  i  Obniżeniem  Gorlickim,  a  w  części południowej  Beskid  Niski.  Pod  względem  przyrodniczym interesujący jest Magurski Park Narodowy i inne obszary  Beskidu  Niskiego,  a  także  parki  krajobrazowe, w tym Ciężkowicko-Rożnowski i Pasma Brzanki. Na tym terenie znajdują się ważne, historyczne miasta Tarnów i Biecz, a także Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Tuchów, Gorlice, Jasło i Dukla. Tom niniejszy obejmuje  interesujący  teren  pogranicza  osadnictwa  polskiego i łemkowskiego, stąd wiele obiektów miało nazwy zarówno polskie, jak i łemkowskie. Po drugiej wojnie światowej mieszkańcy wsi łemkowskich w Karpatach zostali wysiedleni. Wraz z nimi zanikła znaczna część toponimów i hydronimów, która była do tamtych czasów  przechowywana  z  pokolenia  na  pokolenie  w  pamięci  ludzi.   część A (wstępna-opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4), ss. 444     część B (arkusze luźne, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym), 32 mapy w pudełku  komplet w folii termokurczliwej