Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477

Dobrosława Horzela

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2012
Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1
Stron: 290
Dział:
ISBN: 9788361033585
 
 
 

 

 Spis treści:

5 | Wstęp
13 | rozdział I Ars nova w Małopolsce – początki
37 | rozdział II Tryptyk z Zasowa
53 | rozdział III Związki rzeźby małopolskiej ze sztuką kręgu Hansa Multschera
53 Wprowadzenie
55 Warsztat Mistrza Krucyfiksu w Szańcu
79 Inne przykłady wpływów sztuki Hansa Multschera w Małopolsce
87 | rozdział IV Warsztat Mistrza Krucyfiksu Dominikańskiego
113 | rozdział V Warsztat Mistrza Tryptyku Świętej Trójcy
115 Dzieła
184 Twórca i jego warsztat
203 | rozdział VI Uczniowie i następcy Mistrza Tryptyku Świętej Trójcy
203 Uwagi wstępne
207 Tryptyk św. Barbary w Bardiowie
210 Tryptyk Matki Boskiej Bolesnej w katedrze krakowskiej
222 Matka Boska z Dzieciątkiem w Olkuszu
223 Figury Matki Boskiej i dwóch świętych w Dłużcu
227 Matka Boska z Dzieciątkiem w Chęcinach
229 | Podsumowanie
233 | Bibliografia
233 Źródła niepublikowane
234 Źródła publikowane
235 Literatura
261 | Indeks osób
267 | Indeks topograficzno-rzeczowy
277 | Spis ilustracji
285 | Summary Late Gothic Wood Sculpture in Lesser Poland, circa 1440–1477