Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Performatywność Kopia

Wprowadzenie

Erika Fischer-Lichte, tłum. Mateusz Borowski, tłum. Małgorzata Sugiera

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Interpretacje; 79
Stron: 278
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376389370
 
 
 

 

Erika Fischer-Lichte, tłum. Mateusz Borowski, tłum. Małgorzata Sugiera

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018

Interpretacje;

Dział:

Stron: 278

Język: polski

ISBN: 9788376389370

W niniejszej książce zajmuję się zatem przede wszystkim tym, jak należy rozumieć performatywny punkt widzenia na kulturę i samo pojęcie „performatywności”, a następnie wykorzystać je z pożytkiem w badaniach form artystycznych i kulturowych. Dlatego w pierwszej części omawiam pokrótce historię teorii performatywnych oraz przedstawienia. Następnie, odwołując się do definicji przedstawienia, opisuję podstawowe wymiary performatywności istotne dla badań nad formami artystycznymi i kulturowymi. Właściwości te objaśniam dokładnie w części drugiej, żeby na tej podstawie zarysować performatyczną perspektywę oglądu zjawisk i procesów kulturowych. Z tego punktu widzenia w części trzeciej analizuję zjawiska kulturowe, których nie sposób pojmować ani jako akty mowy, ani jako przedstawienia.
Fragment Wprowadzenia