Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zeszyty Prasoznawcze 2020/2 (242)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2020
Stron: 138
Dział:
ISBN: 05550025
 
 
 

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2020

Dział:

Stron: 138

ISBN: 05550025

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów, dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, dawniej i dziś, w Polsce i na świecie. Publikuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, recenzje, dokumenty i informacje.

Spis treści:

Z PROBLEMÓW AKTUALNYCH
Marta Dalgiewicz, Wiesław Przyczyna, Czy dziennikarze przestrzegają zasad pisowni słownictwa jezyka religijnego?

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Aleksander Kiklewicz, Ideologia w tekście publicystycznym: kategorie tematyczne, konceptualizacja metaforyczna, wartościowanie
Paweł Załęski, Propaganda społeczeństwa obywatelskiego w dobie transformacji: zestawienie zawartości materiałów prasowych
Marcin Hernas, Językowy obraz Żyda w prasie prawicowej w świetle wybranych słów kluczowych
Agnieszka Lorenz, Sylwetka Witolda Gombrowicza w polskiej prasie w latach 1970-2004

MATERIAŁY
Anna Czyżyk-Cyzio,