Publishing House
Proceed to the Publishing House

Rzeźby z epoki średniowiecza i odrodzenia w Muzeum Narodowym w Krakowie

oprac. Feliks Kopera, Józef Kwiatkowski

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, 1931
Page(s): 40
Section: