Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, tom 6. Josef Roth baron von Limanowa-Łapanów, Bitwa pod Limanową-Łapanowem grudzień 1914/Die Schlacht von Limanowa-Lapanów Dezember 1914

oprac. Wacław Szczepanik, von Limanowa-Łapanów Josef Roth, oprac. Tomasz Woźny

MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ, 2018
Stron: 192
Dział:
ISBN: 9788394319663
 
 
 

 

Recenzja dr. hab. Jarosława Centka:

Książka generała Josepha Rotha, bohaterskiego dowódcy XIV Korpusu w bitwie pod Limanową-Łapanowem jest relacją z pierwszej ręki, poświęconą jednej z bardziej znanych bitew na południowym odcinku frontu wschodniego. Dzięki ofiarności legionistów Józefa Piłsudskiego, huzarów pułkownika Othmara Muhra czy Tyrolczyków z XIV Korpusu stała się symbolem zarówno dla Polaków, jak i Węgrów oraz Austriaków. Także inne narody monarchii naddunajskiej miały swój udział w tym zwycięstwie. Na wzgórzach pod Rajbrotem krwawiły również niemieckie pułki rezerwowe, które przeszły prawdziwy chrzest bojowy. Dla wielu zaś żołnierzy wszystkich trzech armii zaborczych było to ostatnie starcie, o czym świadczą liczne cmentarze wojenne rozsiane po wzgórzach Beskidu Wyspowego.

Przez lata w historiografii polskiej panował zastój w badaniach nad operacją limanowsko-łapanowską. Dodatkowo była ona zdominowana przez legionowy punkt widzenia, nakreślony przez Józefa Piłsudskiego w jego wspomnieniach „Moje pierwsze boje”. Dopiero w ostatnim czasie stan ten zaczął się zmieniać, historycy docierają do źródeł archiwalnych, które pozwalają im lepiej zrozumieć przebieg tamtych dramatycznych grudniowych dni sprzed ponad 100 lat. Wydanie książki autorstwa generała Josepha Rotha w języku polskim wpisuje się w ten trend, a starannie przygotowany komentarz historyczny, autorstwa doktora Wacława Szczepanika oraz magistra Tomasza Woźnego, dwóch wybitnych znawców działań armii austro-węgierskiej w Galicji, jest znakomitym uzupełnieniem tej cennej publikacji. Od tej pory praca Generała, znana jedynie w gronie historyków, zostaje udostępniona każdemu zainteresowanemu czytelnikowi.