Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, tom 4. Księga wójtowsko-ławnicza miasta limanowa z lat 1770-1798

red. Magdalena Urbaniec

MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ, 2016
Stron: 118
Dział:
ISBN: 9788394319618
 
 
 

 

Tom IV zawiera pierwszą edycję ciekawego i ważnego dla dziejów Limanowej zabytku mianowicie księgi wójtowsko-ławniczej miasta z lat 1770-1798. Księga obejmuje wpisy z lat 1770 – 1811, a więc ze stosunkowo krótkiego okresu, jednak ciągłość chronologiczna nie została zachowana, gdyż karty na których znajdują się sprawy z datami 1805 i 1811 zostały najprawdopodobniej doszyte, ostatni zapisek na końcowej stronie posiada datę 26.02.1798. Treść rękopisu można podzielić na dwie zasadnicze części: na stronach 1-13, według oryginalnej paginacji, znajduje się szczegółowe opisanie stanu własnościowego poszczególnych parceli miejskich, z podziałem na pierzeje rynku oraz istniejące ulice. Do tej części odnosi się karta tytułowa: Opisanie domów nowo postawionych po zgorzeniu Miasta/ Które to Miasto Limanowa zgorzało Roku Pańskiego 1769 go./ Dnia 14 go Miesiąca Marca. Po opisie następuje zasadnicza część księgi, bez rozdzielenia kartą tytułową lub pustą kartą, obejmująca właściwe prace sądu ławniczego, a więc przede wszystkim kontrakty kupna-sprzedaży, zapisy testamentowe, ugody majątkowe, pokwitowania. Poszczególne sprawy nie posiadały oryginalnej numeracji, która została wprowadzona w trakcie edycji i osiągnęła wartość 69 spraw w ciągu 28 lat (41 lat wraz z interpolowanymi sprawami z lat 1805 i 1811.), z czego większość pochodzi z lat 70. i 80 XVIII wieku. Księga nie oddaje całego obrotu prawnego Limanowej w tym okresie, ponieważ wszystkie wpisy dotyczą spraw sądu ławniczego, brakuje w niej natomiast zapisów dotyczących spraw karnych.

 

Wydawca zaopatrzył publikację w aparat krytyczny, a także indeks osobowy. Dodatkiem do treści rękopisu jest opis  zachowanych pieczęci miejskich i prywatnych. Tekst do edycji przygotował Arkadiusz Urbaniec – historyk, archiwista, pracownik działu historii i techniki oraz działu naukowego MRZL, przy pomocy Anny Kulpy – historyka sztuki, kulturoznawcy, również pracownika tej instytucji. Książka została zrecenzowana przez dr hab. Rafała Kosińskiego prof. Uniwersytetu w Białymstoku.