Publishing House
Proceed to the Publishing House

Na pierwszym planie. Możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego

Dariusz Wróbel

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Page(s): 586
Section:
ISBN: 9788322793381
Printed edition
 

52,50 PLN 47,25 PLN

In Stock