Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zesłańcy postyczniowi na Syberii zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej, cz. 2:

Pamiętniki, listy, publicystyka. początki rosyjskich badań nad losami polskich zesłańców postyczniowych na Syberii

oprac. Jacek Legieć, oprac. Wiesław Caban, oprac. Krzesztof Latawiec

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2020
Polacy - Syberia. XVIII-XIX wiek; 4
Page(s): 516
Section:
ISBN: 9788371337574