Publishing House
Proceed to the Publishing House

Politeja 2019, nr 3(60)

Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskieg (Philologies and the Construction of an Open Society. Possibilities, Goals, Challenges)

red. Ewelina Topolska, Nina Pluta

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Politeja; 2019, nr 3(60)
Page(s): 442
Language: polski, angielski, hiszpański
Section: