Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rok 1918

Odrodzona Polska i sowiecka Rosja w Nowej Europie, t. 1

red. Leszek Zasztowt, red. Jan Szumski

Aspra-JR, 2019
Stron: 488
Dział:
ISBN: 9788375459937
 
 
 

 

red. Leszek Zasztowt, red. Jan Szumski

Aspra-JR, 2019

Dział:

Stron: 488

ISBN: 9788375459937

Dwutomowy zbiór studiów jaki oddajemy do rąk czytelników jest pokłosiem jubileuszowej, dwudziestej konferencji Komisji Historyków Polski i Rosji.

Celem konferencji było ukazanie kontekstu roku 1918: w zakresie sytuacji politycznej, militarnej, społecznej, ekonomicznej i gospodarczej, ale także wyznaniowej, kulturalnej, naukowej, obyczajowej, edukacyjnej i życia codziennego. Przedstawienie przemian zachodzących wówczas w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza w relacjach polsko-rosyjskich (polsko-sowieckich) i rosyjsko-polskich (sowiecko-polskich).

Redaktorom wypada wyrazić nadzieję, że dwa tomy poświęcone dacie roku 1918 i znaczeniu tej daty dla niepodległości Polski, a także dla formowania się Rosji bolszewickiej (i jej relacji z Polską), będą trwałym wkładem w studia nad dziejami Europy XX stulecia, a także przyczynią się do uhonorowania rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości. Niech będą też świadectwem dobrej współpracy historyków rosyjskich i polskich w drugiej dekadzie XXI wieku.