Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Władza rodzicielska a prawo małoletniego do samodzielnej decyzji o przyjęciu chrztu

Marta Mucha

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2019
Stron: 334
Dział:
ISBN: 9788366084605
Wydanie drukowane
 

34,00 30,60

Pozycja dostępna

 

Marta Mucha

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2019

Dział:

Stron: 334

ISBN: 9788366084605

Autorka podejmuje temat posłannictwa Kościoła w sytuacji, gdy między nieochrzczonym małoletnim a jego rodzicami dochodzi do różnicy zdań dotyczącej przyjęcia przez małoletniego sakramentu chrztu. Kiedy rozdźwięk między przekonaniami rodziców a przekonaniami ich małoletnich dzieci dotyczy sprawy tak istotnej jak relacja z Bogiem, rodzice nie są skłonni do popierania dążenia dzieci. Ponadto, obie strony doświadczają tej sytuacji jako konfliktu swoich praw fundamentalnych: rodzice – prawa do kształtowania swoich dzieci zgodnie z własnym światopoglądem, a dzieci – prawa do wolności religijnej. Duszpasterz stający wobec takiej sytuacji, powinien wziąć pod uwagę kilka racji: władza rodzicielska pochodzi od Boga i nigdy nie była w Kościele podważana, a pozostawanie w konflikcie z rodzicami bardzo źle wpływa na rozwój małoletnich;
z drugiej strony władza pochodząca od Boga nie może ograniczać relacji małoletniego z samym Bogiem. Tymczasem, sakramenty powinny być sprawowane w sposób, który prawo Kościoła określa dla poszczególnych grup wiekowych, przy czym przepisy zawarte w kanonach o chrzcie dorosłych stosuje się do wszystkich, którzy po wyjściu z dzieciństwa osiągnęli używanie rozumu. Opracowanie jest oparte na materiałach źródłowych, których analiza ukazuje rozwój doktryny Kościoła dotyczącej władzy rodzicielskiej, praw małoletnich, wolności religijnej, oraz sakramentu chrztu, zawartych w dokumentach sięgających starożytności chrześcijańskiej: zbiorach soborowych, synodalnych, pismach papieży i biskupów. Do źródeł późniejszych poza wymienionymi należą dokumenty kongregacji, klasyczne zbiory praw, kodeksy, księgi liturgiczne i katechizm.