Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w latach 2014-2018 - ujęcie regionalne

Grzegorz Ślusarz, Marek Cierpiał-Wolan, Beata Gierczak-Korzeniewska

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, 2019
Stron: 126
Dział:
ISBN: 9788379967506
 
 
 

 

Głównym celem opracowania jest charakterystyka potencjału turystycznego Polski z uwzględnieniem jego regionalnego zróżnicowania oraz ocena wykorzystania tego potencjału. Zakres czasowy publikacji obejmuje lata 2014-2018. Źródłem materiałów do badań były dane Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.