Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zeszyty prasoznawcze. Analiza zawartości 1957-2012

Metody, tematy, autorzy

red. Maciej Kawka, red. Ryszard Filas, red. Paweł Płaneta

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2016
Stron: 472
Dział:
ISBN: 9788323340324
 
 
 

 

Autorzy i redaktorzy niniejszej publikacji pragną przypomnieć wkład Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w rozwój polskiego medioznawstwa i odpowiedzieć na pytania: „w jaki sposób dorobek «Zeszytów Prasoznawczych» promieniował na inne ośrodki badawcze krajowe i zagraniczne?”, a także „co czasopismo to zawdzięczało ideom zaczerpniętym z innych krajów?”.
 Naszym największym życzeniem jest, by publikacja ta stała się okazją do zwrócenia uwagi na okoliczności powstawania, rozwoju i instytucjonalizacji polskiego prasoznawstwa, którego „Zeszyty Prasoznawcze” były ważnym ogniwem, i głosem w dyskusji o przyszłości tej dyscypliny w czasach mediów cyfrowych.