Publishing House
Proceed to the Publishing House

Musicalia Collegii Glacensis Societatis Jesu

Marta Pielech, Iwona Januszkiewicz-Rębowska

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 0
Fontes Musicae in Polonia; A / III
Section:
ISBN: 9788365886774
 
 
 

 

Muzykalia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku są unikatową kolekcją proweniencji jezuickiej. Rękopisy i druki muzyczne nie zostały – jak w większości innych przypadków – rozproszone po kasacie Towarzystwa, lecz pozostały na miejscu, do użytku kościoła parafialnego i szkoły. Do dnia dzisiejszego znajdują się one w Kłodzku, gdzie były sporządzane i użytkowane.

 Niniejsza edycja zawiera katalog tej kolekcji, opatrzony wstępem historyczno-kulturowym; ciekawy i bogaty repertuar jezuickiego ośrodka został tam zarówno udokumentowany, jak i ukazany w szerszym kontekście.