Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kaczmarek Regimenty

Niemiecka 10. Dywizja Piechoty na Równinie Woevre i Wzgórzach Mozy podczas I wojny światowej w roku 1914

Bartosz Kruszyński

Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Stron: 313
Dział:
ISBN: 9788381782357
 
 
 

 

Bartosz Kruszyński

Wydawnictwo Napoleon V, 2019

Dział:

Stron: 313

ISBN: 9788381782357

Oddajemy do rąk czytelników tom IV studiów Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Podobnie jak wcześniejsze prezentuje on wyniki badań dotyczące różnych aspektów przeszłości militarnej Polski, Europy i świata. Składa się nań 16 studiów autorów reprezentujących polskie i ukraińskie ośrodki naukowe. W części pierwszej scharakteryzowano kwestie dotyczące aliansu polsko – rumuńskiego, taktyki walk lotniczych w czasie II wojny światowej, udziału armii bułgarskiej w interwencji w Czechosłowacji w 1968 r. oraz uczestnictwa polskiej marynarki wojennej w działaniach w Zatoce Perskiej. Druga część obejmuje rozważania na temat zawodu wojskowego w Imperium Rosyjskim, polskich formacji kawalerii w czasach II RP, sił powietrznych i powietrznodesantowych oraz ukraińskiego podziemia po 1945 r. W części ostatniej znalazła odzwierciedlenie problematyka związana z trybunatem wojskowym w okresie rzymskim, wywiadem wojskowym, żeglugą morską oraz funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa państwa w czasach najnowszych. W prezentowanym zbiorze widoczne są różnice między tekstami tak w zakresie ich objętości jak i sposobu przedstawiania poszczególnych zagadnień oraz warsztatu naukowego. Jest to konsekwencja indywidualnych cech pisarskich każdego z autorów. Stąd też biorą oni na siebie pełną odpowiedzialność za zawartość merytoryczną poszczególnych opracowań oraz formułowane tam sądy i oceny.