Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Seks a zdrowie psychiczne

red. Marta Debowska, red. Agata Szulc, red. Piotr Gałecki

Medyk, 2019
Stron: 466
Dział:
ISBN: 9788364045837
 
 
 

 

red. Marta Debowska, red. Agata Szulc, red. Piotr Gałecki

Medyk, 2019

Dział:

Stron: 466

ISBN: 9788364045837

Seksualność człowieka to pojęcie pozornie proste, a jednak złożone w swojej naturze. W najprostszym rozumieniu jest to naturalna, wrodzona funkcja organizmu mająca na celu motywować jednostkę do reprodukcji, a także budowania i pozostawania w relacjach z drugą osobą. Jednak po podjęciu refl eksji nad tym tematem szybko okazuje się, że jest to pojęcie znacznie bardziej złożone, przenikające różnorodne płaszczyzny funkcjonowania – od biologicznej przez psychiczną, społeczną, religijną, aż po kulturową.