Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Musica Galiciana T. XVI

red. Grzegorz Oliwa, red. Kinga Fink

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, 2019
Stron: 252
Dział:
ISBN: 9788379967339
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Kinga Fink, Grzegorz Oliwa, Od Redakcji

 

Jadwiga Hoff, Przedmowa

 

SŁAWNE I MNIEJ ZNANE ŚPIEWACZKI, PIANISTKI I AKTORKI

 

Luba Kijanowska-Kamińska, Emancypacja kobiet w muzyczno-artystycznym środowisku Galicji (na przykładzie Teodozji Papary i Salomei Kruszelnickiej)

 

Ewa Nidecka, Okres lwowski w działalności naukowej i artystycznej Zofii Drexler-Pasławskiej

 

Kinga Fink, Pianistki w szkolnictwie muzycznym Lwowa od połowy XIX wieku do 1939 roku

 

DYRYGENTKI I CHÓRMISTRZYNIE

Nadia Kukuruza, Muzyczna i teatralna działalność ukraińskich aktorek w Galicji na przełomie XIX i XX wieku79

 

Teresa Mazepa, Lwowskie reminiscencje Andy Kitschman

 

Roman Dzundza, Feminizacja ukraińskiej kultury chóralnej w Galicji Wschodniej od końca XIX wieku do 1939 roku

 

ROLA KOBIET W DZIEDZINIE KOMPOZYCJI ORAZ PUBLICYSTYKI

I KRYTYKI MUZYCZNEJ

 

Violetta Dutczak, Kobiece inspiracje w twórczości Denysa Siczynskiego

 

Oksana Bobeczko, Osobowość artystyczna bandurzystki Ołesi Łewadnej w kontekście transformacji tradycji wykonawczej i pedagogicznej w sztuce kobzarskiej

 

Elżbieta Ochwat, Stefania Łobaczewska – muzykolog, krytyk i organizator

 

Hanna Karaś, Feminizacja ukraińskiej muzykologii oraz publicystyki na terenie Galicji w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku

 

Oksana Frajt, Muzyczno-krytyczne dziedzictwo literatki i publicystki Darii Wikońskiej w dawnej Galicji w okresie międzywojennym

 

Ulana Mołczko, Artykuły krytyczno-muzyczne Mełanii Nyżankiwskiej – doniosłe wydarzenia z przeszłości artystycznej Lwowa w latach 30. XX wieku

 

KOBIETY JAKO PROPAGATORKI I MIŁOŚNICZKI MUZYKI

 

Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Katalog muzykaliów księżnej Teresy Lubomirskiej z Przeworska ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

Ołeksandra Nimyłowicz, Działalność artystycznа i społecznа Jewhenii Barwińskiej w kontekście rozwoju ukraińskiej kultury muzycznej na przełomie XIX i XX wieku

 

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka, Reguła kol isza a role kobiet w życiu muzycznym Żydów galicyjskich w okresie międzywojennym

 

Iryna Bermes, Rola ukraińskich kobiet w rozwoju kultury ziemi drohobyckiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego