Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej

Hanna Kozińska-Witt

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2019
Stron: 246
Dział:
ISBN: 9788323346265
Wydanie drukowane
 

44,00 39,60

Pozycja dostępna

 

Hanna Kozińska-Witt

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2019

Dział:

Stron: 246

ISBN: 9788323346265

Przygotowując swoją publikację, Hanna Kozińska-Witt przeprowadziła obszerną kwerendę w archiwach Krakowa, Warszawy i Lwowa, nie pominęła także zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu uzyskała obszerny zestaw materiałów źródłowych złożony z dokumentów archiwalnych, artykułów pochodzących z różnych ówczesnych organów prasowych, licznych druków urzędowych, sprawozdań, zestawie statystycznych, analiz, planów i dokonywanych na bieżąco opracowań rozmaitych kwestii dotyczących obu gmin – miejskiej oraz izraelickiej. […] Ustalenia Autorki rzucają nowe światło zarówno na funkcjonowanie samorządu miejskiego autonomicznego Krakowa, jak i na sposób obecności oraz formy aktywności żydowskich rajców w jego ramach. W przyszłości niniejsza praca może być punktem odniesienia do szerszych porównań, dla całej Galicji czy też Przedlitawii, a przy okazji stanowić uściślenie niektórych modelowych ujęć zawartych w interesującym studium Pietera M. Judsona Imperium Habsburgów. Wspólnota narodów.
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski