Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

red. Krzysztof Baran

Wolters Kluwer Polska, 2019
Stron: 968
Dział:
ISBN: 9788381604796
 
 
 

 

red. Krzysztof Baran

Wolters Kluwer Polska, 2019

Dział:

Stron: 968

ISBN: 9788381604796

Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat.

Dotyczą one w szczególności:
- monitoringu pracowniczego,
- zrzeszania się w związkach zawodowych,
- nowych uprawnień związków zawodowych.

Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:
- części ogólnej,
- indywidualnego prawa pracy,
- zbiorowego prawa pracy,
- procesowego prawa pracy,
- prawa ubezpieczeń społecznych.

Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.