Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zrozumieć przeszłość. Dzieje Horodyszcza od czasów najdawnie

Dariusz Tarasiuk

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 207
Dział:
ISBN: 9788322792612
 
 
 

 

Dariusz Tarasiuk

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Dział:

Stron: 207

ISBN: 9788322792612

Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania przeszłością lokalnych społeczności. Coraz więcej osób poszukuje odpowiedzi na pytania: Kim byli moi przodkowie? Jak wyglądało ich życie? Niniejsza monografia wpisuje się w ten nurt zainteresowań badawczych. Jej celem jest prezentacja dziejów wsi Horodyszcze, dawnej osady i miasteczka, leżącej na Południowym Podlasiu, w okresie od pojawienia się pierwszych informacji o niej w źródłach historycznych do zakończenia II wojny światowej na tych terenach, czyli do roku 1944.

Praca koncentruje się na dziejach miejscowości Horodyszcze, ale w niektórych uzasadnionych sytuacjach opisuje również w szerszym zakresie zagadnienia związane z okolicznymi miejscowościami, np. losy dóbr Horodysko-rossoskich, czy tez innymi wsiami należącymi do parafii greckokatolickiej w Horodyszczu i parafii rzymskokatolickiej w Rossoczu i Wisznicach.

Ze Wstępu