Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Odznaki wojska polskiego. Organizacje i formacje wojskowe 19

Zdzisław Sawicki

nakładem autora, 2019
Stron: 220
Dział:
ISBN: 9788395130502
 
 
 

 

Zdzisław Sawicki

nakładem autora, 2019

Dział:

Stron: 220

ISBN: 9788395130502

Niniejszy katalog pokazuje odznaki i dokumenty odnoszące się do wydarzeń z lat 1914-1921 związanych z okresem walk o niepodległość i granice państwa i podzielony jest na części: Pierwsza grupa odznak związana z powstaniem i działalnością egionów Polskich oraz formacjom wojskowym zorganizowanym przy boku państw Ententy (Francja-Rosja). Druga grupa odznak to okres walk o granice państwa 1918-1921 w tym: powstania narodowe wielkopolskie i śląskie, obrona wowa i formacje wojskowe na froncie wschodnim.Trzecia grupa odznak to związki i stowarzyszenia w latach 1914-1939.

Od autora