Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zjednoczenie narodów cnych: polskiego, litewskiego, ruskiego

Henryk Litwin

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
Stron: 248
Dział:
ISBN: 9788366272750
 
 
 

 

Henryk Litwin

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019

Dział:

Stron: 248

ISBN: 9788366272750

Książka niezwykle ciekawa z historycznego punktu widzenia – opisuje proces powstawania mocarstwa jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów – oraz daje syntetyczny obraz demokracji szlacheckiej w praktyce. Jednocześnie autor główną uwagę skupia na włączeniu ziem Wołynia i Kijowszczyzny z Litwy do Korony. Nowatorsko ukazuje rolę samych zainteresowanych – szlachty ukrainnej – w tym procesie i wyjaśnia tworzenie nowego organizmu politycznego jakim stała się Rzeczpospolita uchwalając akt unijny.