Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rzymianie i barbarzyńcy. Religia - polityka - kultura

red. Teresa Wolinska, red. Monika Ożóg, red. Karol Kollinger

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, 2019
Stron: 210
Dział:
ISBN: 9788379967018
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Część I. Koegzystencja i konfrontacja
— bizantyńskie spotkania ze Wschodem

TERESA WOLIŃSKA, Wprowadzenie

MIROSŁAW J. LESZKA, Wątek arabski w stosunkach bułgarsko-bizantyńskich w VII—X wieku

MAGDALENA GARNCZARSKA, Inspiracje artystyczne pomiędzy kulturą bizantyńską a muzułmańską w okresie od X do XIII wieku

TERESA WOLIŃSKA, Onagry pustyni, jastrzębie, wilki Arabii. Motywy zwierzęce w opisach Arabów w źródłach rzymskich i bizantyńskich

PRZEMYSŁAW TUREK, Al-Ḥāriṯ ibn Ǧabala, πατρίκιος καὶ φύλαρχος τῶν Σαρακηνῶν, a bitwa pod Qennešrīn w świetle źródeł średniowiecznych

ALEKSANDER PAROŃ, Scytowie i Rzymianie. Wizerunek nomady w his­toriografii bizantyńskiej X—XII wieku jako narzędzie do zrozumienia polityki Konstantynopola wobec mieszkańców stepów czarnomorskich

ZOFIA A. BRZOZOWSKA, Obraz Bizancjum w tekstach hagiograficznych poświęconych księżnej Oldze (XI—XVI wiek)

MARCIN BOHM, Tatarzy w Kronice Jerzego Akropolity

 

Część II. Polityka wyznaniowa władców
barbarzyńskich we wczesnym średniowieczu

MONIKA OŻÓG, Wprowadzenie

MAREK WILCZYŃSKI, Polityka wyznaniowa jako ważny element polityki wewnętrznej i zewnętrznej władców wandalskich i swebskich. Próba porównania

MONIKA OŻÓG, Rozporządzenia pralne Teoderyka Wielkiego w kwestiach religijnych w Variae Kasjodora

DARIUSZ KASPRZAK, Polityka wyznaniowa w katolickim Królestwie Wizygotów w latach 586-711