Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przeobrażenia pamięci, przeobrażenia kanonu. Historie muzyki

Karolina Golinowska, Ewa Schreiber

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019
Stron: 242
Dział:
ISBN: 9788366107274
 
 
 

 

Karolina Golinowska, Ewa Schreiber

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019

Dział:

Stron: 242

ISBN: 9788366107274

Znaczenie tej książki dla współczesnej refleksji muzykologicznej zasadza się na dwóch podstawach. Jedną stanowi sam fakt podjęcia problematyki kanonu, marginalnie obecnej we współczesnych badaniach muzykologicznych, i pokazanie jej istotnej roli w konstruowaniu swoistej samoświadomości dyscypliny. Druga wynika z kompetentnego i wnikliwego, a przy tym niepozbawionego indywidualnych rysów i niezmiernie inspirującego ujęcia tego zagadnienia. Wydaje się, iż w takiej formule praca stać się może zaczynem szerszej dyskusji zarówno w przestrzeni badań muzykologicznych, jak i kulturoznawczych, a także stanowić impuls do namysłu nad kwestią kanonu (kanonów) w szeroko rozumianej sferze kultury.

dr hab. Rafał Ciesielski

 

 

Karolina Golinowska – doktor nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa, zatrudniona na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Oprócz pracy naukowej zajmuje się także działaniami z obszaru animacji kultury i krytyki artystycznej. Jej zainteresowania oscylują wokół instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych wymiarów kultury współczesnej oraz jej relacji z polityką i praktykami upamiętniania. Autorka książki Polityki kultury (Gdańsk 2017).

Ewa Schreiber – doktor muzykologii i absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się estetyką (zwłaszcza zastosowaniem pojęć metafory i ironii w odniesieniu do muzyki) i socjologią muzyki oraz autorefleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jest autorką książki Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya (Warszawa 2012). Jako krytyk muzyczny specjalizuje się w twórczości polskich kompozytorów młodego pokolenia. Wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.