Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Adversus nationes. Księgi I-II

z Sicca Arnobiusz, Krzysztof przekł. Homa

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2019
Stron: 220
Dział:
ISBN: 9788376144283
 
 
 

 

Autor podjął się trudnego zadania przełożenia niełatwej prozy retora i oratora z Sicca Veneria. Dezyderatem polskiej kultury jest udostępnienie w języku polskim całego dzieła Adversus Nationes Arnobiusza, bowiem oryginalność afrykańskiego apologety polega nie tylko na tym, że stworzył dzieło teologiczne lub filozoficzne, ale że swoją apologię oparł na światopoglądzie panującym w Imperium Romanum oraz na założeniach filozofii klasycznej.

Księgi Adversus Nationes są próbą stworzenia pomostu pomiędzy światem idei pogańskich i chrześcijańskich. Dwie pierwsze księgi Adversus Nationes wyraźnie ten proces uwydatniają i relacjonują.

Zaprezentowany przekład pierwszej i drugiej księgi Adversus Nationes wzbogaca naszą wiedzę o sposobach kształtowania się wczesnej filozofii pogańskiej i teologii chrześcijańskiej, dokonującego się pod wpływem klasycznej filozofii pogańskiej, stanowiącej dla chrześcijańskich intelektualistów nie tylko skarbnicę pojęć i terminów, ale też źródło wielu ujęć koncepcyjnych.

dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ 

Po wydaniu monografii poświęconej Arnobiuszowi (Arnobiusz. Afrykański orator, Kraków 2017), tym razem Autor przygotował polski przekład dwóch pierwszych ksiąg Adversus Nationes tego afrykańskiego retora i apologety. Publikacja ta poszerza naszą wiedzę o Arnobiuszu i polemikach chrześcijańsko-pogańskich, jakie miały miejsce w Afryce Północnej w III wieku po Chrystusie.

ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski