Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Aksjologiczne korelaty stylów życia polskich emigrantów

Patrycja Zielińska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 232
Dział:
ISBN: 9788322792582
 
 
 

 

Patrycja Zielińska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Dział:

Stron: 232

ISBN: 9788322792582

W monografii został poruszony istotny problem z punktu widzenia socjologicznego, psychologicznego, kulturoznawczego, jak również pedagogicznego. O oryginalności przedłożonych badań świadczy właśnie próba podjęcia aspektu pedagogicznego poruszanego tematu. […] Problem zmian w systemach wartości i stylach życia Polaków na obczyźnie rzadko poddawano analizie pedagogicznej. Nie znajdujemy też w literaturze przedmiotu rekomendacji odnośnie do promowania aktywności na rzecz pozytywnego i zdrowego stylu życia oraz zapobiegania zjawisku anomii wśród polskich emigrantów. […] Opracowanie jest interesujące, a treści ważne, wnoszące nowe obszary poznawcze, co stanowić będzie istotną zachętę dla badaczy, studentów z dziedziny nauk społecznych (pedagogów, psychologów politologów itd.) do dalszych eksploracji tego problemu.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kromolickiej