Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dziedzictwo Tridentinum. Religia - kultura - sztuka

red. Stanislaw Nabywaniec, red. Beata Lorens, red. Sławomir Zabraniak

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, 2019
Stron: 202
Dział:
ISBN: 9788379966899
 
 
 

 

Spis treści


Słowo redaktorów

Ks. Janusz Gręźlikowski Główne regulacje prawne Soboru Trydenckiego

Ks. Wacław Siwak Implikacje mariologiczne uchwał Soboru Trydenckiego

Ks. Tadeusz Bratkowski „Cantus ecclesiasticus” jako śpiew Kościoła rzymskiego na Soborze Trydenckim (1545–1563)

Ks. Sławomir Zabraniak Potrydencki „model” duchownego, wiernego i dusz­pasterstwa na ziemiach polskich

Kazimierz Maliszewski Katolicyzm potrydencki a kultura polska doby Baroku. U źródeł fenomenu polskiej religijności

Adam Kucharski Wizja katolicyzmu potrydenckiego w dziennikach podróży Po­laków z XVII i XVIII wieku

Ks. Stanisław Nabywaniec Synodus Zamosciana – „Tridentinum Ruthenorum unitorum”. Latynizacja – okcydentalizacja – polonizacja

O Autorach