Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dziwne kształty życia. Studia i szkice z dziejów biografistyki polskiej połowy XIX wieku

Zofia Dambek-Giallelis

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2019
Stron: 312
Dział:
ISBN: 9788323234838
 
 
 

 

Spis treści
Wprowadzenie 7
PISANIE BIOGRAFII POETÓW
I.    Ciemne źródło poezji – o pierwszych biografiach Antoniego Malczewskiego
(August Bielowski, Seweryn Goszczyński) 31
II. Biedermeierowskia biografa Antoniego Malczewskiego (Kazimierz
Władysław Wójcicki)  64
III. Biografia jako próba syntezy historycznoliterackiej – Adam Mickiewicz
Karola Estreichera 91
IV. Filolog klasyczny pisze biografię romantyka – Antoni Małecki o Słowackim 114
PRÓBA KANONU
V. Biografia i technologia, czyli o Cmentarzu Powązkowskim Kazimierza
Władysława Wójcickiego 145
VI. Lucjan Siemieński jako biograf – wokół Portretów literackich 169
VII. „Plutarch hultajski”, czyli Dziwne życia Polaków i Polek Michała Czajkowskiego
jako próba (anty)kanonu 196
W KRĘGU LEGEND BIOGRAFICZNYCH
VIII. Wokół legendy biograficznej Camõesa (Almeida Garrett – Julian Korsak –
Fryderyk Halm) 223
IX. Płaszcz Mickiewicza, czyli o życiu i śmierci faktów wynalezionych 257
Zakończenie 275
Bibliografia 279
Appendix 293
Indeks 297
Summary. The strange shape of life. Studies and sketches from mid-nineteenth
century Polish biography studies 311