Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Szczególna teoria względności. Notatki z wykładu

Leszek M. Sokołowski

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2019
Stron: 146
Dział:
ISBN: 9788323347156
Wydanie drukowane
 

39,90 35,91

Pozycja dostępna

 

Leszek M. Sokołowski

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2019

Dział:

Stron: 146

ISBN: 9788323347156

Skrypt ten stanowią notatki do jednosemestralnego wykładu STW. Obejmuje on materiał, który z trudem mogę wyłożyć w dostępnym czasie. Zrezygnowałem zatem z przedstawienia czasoprzestrzeni Galileusza fizyki nierelatywistycznej, mimo że jest ona bardzo pouczającym przykładem, iż geometria Minkowskiego jest konstrukcyjnie od niej prostsza. Podaję jedynie rudymenty mechaniki relatywistycznej, bez formalizmu Lagrange’a i Hamiltona. Kinematykę relatywistyczną ograniczyłem do minimum, właściwym miejscem jej prezentacji jest bowiem wykład fizyki cząstek elementarnych. Skrypt zachował telegraficzny styl notatek do wykładu. Zawiera sporo powtórzeń, które psują elegancję wykładu, lecz są wygodne dla czytelnika – są więc celowe. Notatki te uzupełniłem w szeregu miejsc komentarzem, który był wygłaszany na wykładzie.

Z Przedmowy dra hab. Leszka M. Sokołowskiego
Dr hab. Leszek M. Sokołowski jest fizykiem teoretykiem pracującym w Zakładzie Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym przez wiele lat kierował. Zajmuje się kosmologią matematyczną i konceptualnymi podstawami fizyki grawitacji, problemem istnienia wielu alternatywnych (do teorii Einsteina) teorii grawitacji oraz filozofią fizyki, w tym zagadką matematyczności przyrody.