Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych

Jerzy Chorążuk, Zdzisław Sirojć

Aspra-JR, 2019
Stron: 312
Dział:
ISBN: 9788375459647
Wydanie drukowane
 

38,00 34,20

Pozycja dostępna

 

Jerzy Chorążuk, Zdzisław Sirojć

Aspra-JR, 2019

Dział:

Stron: 312

ISBN: 9788375459647

"Recenzowana książka jest rezultatem ogólnopolskich badań przeprowadzonych w okresie funkcjonowania Polski Ludowej. Zawarte w niej analizy i oceny oparte zostały na wywiadach przeprowadzonych w 1988 roku, które objęły 2835 osób rekrutujących się ze wszystkich środowisk inteligenckich z 49 ówczesnych województw. [...] Nikt przedtem nie przeprowadził tak reprezentatywnych badań polskiej inteligencji. [...] Przeprowadzone z dużym rozmachem, a także z wielką starannością i wysokimi kompetencjami badania mają unikalną wartość naukową o charakterze socjologii historycznej. [...] Z uwagi na ich wartość poznawczą, istnieje niewątpliwie potrzeba kontynuacji badań nad polską inteligencją. Wymagałoby to jednak podjęcia próby zdefiniowania na nowo roli i miejsca inteligencji w zmieniającej się strukturze społecznej".

Prof. dr hab. Henryk Bednarski
"[...] recenzowaną pracę wyróżnia analityczno-syntetyczny sposób przedstawiania złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem elit i sposobów ich oddziaływania na społeczeństwo. Dlatego też postrzegane w takiej perspektywie, zawarte w książce, wyniki badań stanowią niezwykle wartościowy wkład wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz posiadają unikalny walor opisowo-wyjaśniający, badawczy, dydaktyczny i praktyczny".

Dr hab., prof. SGGW, Włodzimierz Chojnack