Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wpływ interakcji przestrzennych na zróżnicowanie rozwoju gospodarczego Polski

Katarzyna Filipowicz

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2019
Stron: 156
Dział:
ISBN: 9788323346098
Wydanie drukowane
 

39,90 35,91

Pozycja dostępna

 

Katarzyna Filipowicz

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2019

Dział:

Stron: 156

ISBN: 9788323346098

Książka Wpływ interakcji przestrzennych na zróżnicowanie rozwoju gospodarczego Polski jest według mnie pierwszym opracowaniem monograficznym w polskiej literaturze ekonomicznej, które zawiera oryginalne rozwiązania w zakresie konstrukcji i zastosowań tak zwanego podstawowego grawitacyjnego modelu wzrostu, będącego rozszerzeniem podstawowego modelu Solowa stosowanego do prowadzenia analiz teoretycznych i empirycznych interakcji przestrzennych oraz ich wpływu na nierówności regionalne (w województwach) i lokalne (w powiatach) dowolnej gospodarki, w tym polskiej. […] Niniejsza monografia powinna zachęcić jej odbiorców do wykorzystywania różnych grawitacyjnych modeli wzrostu w odniesieniu do oceny przestrzennego rozwoju gospodarki
Polski, do podjęcia badań z zastosowaniem modeli endogenicznego wzrostu gospodarczego z efektami grawitacyjnymi, a tym samym do rozszerzenia naszej wiedzy o przyczynach i konsekwencjach nierówności regionalnych i lokalnych w Polsce.

Fragment recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Malagi

Katarzyna Filipowicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.