Publishing House
Proceed to the Publishing House

Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku

Mateusz Wyżga

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, 2019
Page(s): 470
Section:
ISBN: 9788380842830
Printed edition
 

47,00 PLN 42,30 PLN

In Stock

 

Autor podejmuje problem ważny, związany z przemieszczaniem się, terytorialnym i społecznym, ludności wiejskiej w warunkach znacznych ograniczeń formalnych, ciążących na ludności chłopskiej w całym badanym okresie. Wpisuje migracje chłopskie w kolejne cykle życia ludzkiego, analizuje dystanse migracyjne, w tym zwłaszcza pokonywane w życiu codziennym (mikromobilność). Rozprawa stanowi novum w polskiej historiografii (w zakresie dziejów społecznych i demografii historycznej).
(fragment recenzji: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński)