Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kościelne modele ochrony danych osobowych

Bernard Łukańko

Wolters Kluwer Polska, 0
Dział:
ISBN: 9788381606981
 
 
 

 

Bernard Łukańko

Wolters Kluwer Polska, 0

Dział:

ISBN: 9788381606981

W monografii przedstawiono zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 25.05.2018 r. Analizie poddano nie tylko regulacje RODO, krajowe i zagraniczne akty prawa
wewnętrznego dotyczące badanej problematyki, lecz także orzecznictwo TSUE i sądów krajowych.

   Autor omówił m.in.:

  • genezę i ewolucję ochrony danych osobowych w kościołach, związkach wyznaniowych i wspólnotach wyznaniowych;
  • rolę art. 91 RODO w unijnym modelu ochrony danych osobowych, w tym przesłanki umożliwiające kościołom i związkom wyznaniowym stosowanie własnych szczegółowych zasad ochrony danych osobowych;
  • ramy prawne dla uwzględnienia statusu kościołów i związków wyznaniowych w pracach nad reformą ochrony danych osobowych;
  • wymogi wobec odrębnych organów nadzorczych w rozumieniu art. 91 ust. 2 RODO;
  • środki ochrony prawnej przewidziane w kościelnych aktach prawa wewnętrznego regulujących ochronę danych osobowych.

Opracowanie uwzględnia rozwiązania przyjęte w aktach prawa wewnętrznego sześciu kościołów w Polsce: Kościoła katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego  w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wybranych kościołów zagranicznych.

   Adresaci:
Książka zainteresuje prawników praktyków oraz przedstawicieli nauki zajmujących się prawem UE, przetwarzaniem danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych, a także pracowników podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przetwarzania danych osobowych, członków kościelnych stowarzyszeń i fundacji dokonujących przetwarzania danych osobowych, kościelnych organów nadzorczych i publicznego organu nadzorczego.