Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Traktat o dobrej robocie

Tadeusz Kotarbiński

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2019
Stron: 364
Dział:
ISBN: 9788381422673
 
 
 

 

Tadeusz Kotarbiński

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2019

Dział:

Stron: 364

ISBN: 9788381422673

Ponowne wydanie klasycznego dzieła Tadeusza Kotarbińskiego – filozofa, pedagoga, twórcy etyki niezależnej, myśliciela zaangażowanego w sprawy społeczne, jednego z założycieli i pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, a także patrona nagrody za najwybitniejszą pracę naukową z dziedziny humanistyki.

„Ponieważ w rzeczywistości wszystko się wiąże ze wszystkim, przeto i w opracowywaniu jakiegokolwiek tworzywa do jakichkolwiek celów, chcąc robić dobrze, trzeba uwzględniać najrozmaitsze zależności. Więc przy obmyślaniu działań, przy racjonalizacji planowania za pomocą dociekań badawczych, im lepiej się to robi, tym rozmaitsze i bogatsze zależności jest się zmuszonym włączać do kręgu własnego znawstwa.”

Z Traktatu o dobrej robocie