Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zostawili swój ślad. Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018

red. Janina et al. Jagielska

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, 2019
Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach;
Stron: 188
Dział:
ISBN: 9788365741318
 
 
 

 

Kolejny, szesnasty, tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” zatytułowany Zostawili swój ślad… Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 obejmuje biogramy dziewiętnastu osób zasłużonych w skali kraju lub regionu. Byli to bibliotekarze, którzy w trudnych warunkach starali się, w miarę swoich możliwości, zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby modernizować swoje miejsca pracy, a w przypadku dyrektorów i wicedyrektorów, całe biblioteki. Korzystając z zasadniczych zmian społeczno-politycznych, przeprowadzali biblioteki przez  komplikowany okres transformacji ustrojowej.