Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego

Mariusz Wiktor Sienkiewicz

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 506
Dział:
ISBN: 9788322792032
 
 
 

 

Monografia autorstwa dr. Mariusza Wiktora Sienkiewicza podejmuje bardzo ważny, aktualny i interesujący temat badawczy dotyczący lokalnej polityki innowacji i jej roli w ramach lokalnej polityki rozwoju. Rozważania autora cechuje logiczne i precyzyjne  dokonanie wywodu, poparte niemal pionierskimi badaniami na dużej próbie gmin i powiatów. Niewątpliwie zaletą pracy jest uporządkowanie pojęć i dokonanie licznych typologii dotyczących lokalnej polityki innowacji. Głównym wkładem autora w rozwój nauk społecznych, a nauk o polityce w szczególności, jest zaproponowanie nowego autorskiego paradygmatu lokalnej polityki innowacji. Walory pracy podnoszą liczne schematy i tabele. W pracy wykorzystano także obszerną i adekwatną do przedmiotu badań krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka