Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

PostIndustriaLab. Praktykowanie miejsca postindustrialnego

red. Aleksandra Kunce

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018
Stron: 194
Dział:
ISBN: 9788366107212
Wydanie drukowane
 

40,01 36,01

Pozycja dostępna

 

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Rozwój” 2.b pt. Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia wyrasta nie tylko z potrzeby wypracowania transdyscyplinarnej ścieżki badawczej, ale również pokazania praktykowania miejsca postindustrialnego w kulturze. I to sfery praxis dotyczy prezentowany tom. Spojrzenie, które łączy perspektywy teoretyków i praktyków kultury, a także projektantów, jest ważne w badaniu zjawisk związanych z dziedzictwem postindustrialnym. Dla humanistyki istotne jest uchwycenie momentu przejścia od zagadnień projektowych do kulturowego namysłu nad zaprojektowanymi miejscami/rzeczami/pojęciami. Odwrót od produkcji przemysłowej jako „wytwarzania rzeczy”, na rzecz wytwarzania i przetwarzania idei, znaczy szlak transformacji technologicznej i powstającego przemysłu usług. Odejście od tego, co planowe i masowe, ku temu, co przynajmniej w potencji indywidualne, otwiera nas na praktyki projektowe przekształcające to, co wykorzenione, opuszczone, dawne, zdegradowane. Analizy miasta, dizajnu, ekonomiki, społecznościowej okolicy otwierają się na badawcze oswojenie eksplozji projektowania w odziedziczonej przestrzeni postindustrialnej. Miejsce, jakkolwiek dzisiaj nadwerężone, jest wciąż wyzwaniem w myśli humanistycznej.

Z Wprowadzenia

 

Spis treści

Praktykowanie miejsca postindustrialnego. Wprowadzenie (Aleksandra Kunce)

Paweł Paszek, Inwitacja. W stronę innego doświadczenia miejsca

Olga Topol, Od funkcji do palimpsestu. Oblicza poprzemysłowego Londynu

Magdalena Abraham-Diefenbach, Miejsca postindustrialne na terenie Saksonii (Lipsk, Drezno)

Zofia Oslislo-Piekarska, Dizajn dla postindustrialnego świata. Przypadek śląski

Karol Piekarski, Katowice – lubię to. Nowe narracje dla miasta poprzemysłowego w mediach społecznościowych

Anna Machwic, Śląsk odkrywany na nowo – prace studentów Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Milota Sidorová, Humor i zaangażowane obywatelstwo. Východné Pobrežie, Koszyce, Słowacja

Miłosz Markiewicz, Postindustrialne życie? O nowej tożsamości miejsca